Czy wiesz, że?

~ Grzejniki żeliwne najlepiej utrzymują i oddają ciepło, są niezawodne, długotrwałe i sprawdzone (ponad pół wieku na naszym rynku).

~ Pomalowanie grzejnika np. błyszczącym lakierem metalicznym spowoduje zmniejszenie mocy cieplnej nawet do 15%

~ Jeśli zasłony bądź firany przesłaniają grzejniki i sięgają aż do podłogi oraz stykają się z powierzchnią grzejnika to może spowodować obniżenie mocy cieplnej grzejnika nawet o 30%.

~ W przypadku wymiany grzejników w mieszkaniach spółdzielczych musimy otrzymać zgodę na ich wymianę z zachowaniem odpowiednich parametrów jakie musi spełnić nowy grzejnik (powierzchnia , kształt konstrukcji, rodzaj materiału z jakiego został wykonany). Zazwyczaj podczas wymiany ponosi się koszty spuszczenia wody w całym pionie bloku.

~ Grzejniki stalowe nowego typu objęte są gwarancja producenta pod warunkiem jednak, że zostaną zamontowane w instalacji centralnego ogrzewania, w której zachowane zostaną dopuszczalne wartości najważniejszych wskaźników jakości wody takich jak:

  • twardość ogólna nie większa niż 4,0 mval/l,
  • odczyn wody pH powinien zawierać się w przedziale 8,0÷9,5,
  • zawartość tlenu nie może być większa niż 0,1mg/l,
  • sumaryczna zawartość jonów chlorowych i siarczanowych nie może być większa niż 150 mg/l.

W przypadku kiedy montujesz nowe grzejniki w bloku w którym instalacja ma już kilkadziesiąt lat, to jak Myślisz, czy wyżej wymienione parametry wody w tym układzie będą spełniać warunki producenta? Czy w tym przypadku gwarancja producenta na 10 czy nawet 15 lat ma dla Ciebie większy sens?(!).

Może jest to argument za tym aby jednak pozostawić swój stary, niezniszczalny kaloryfer a zadbać jedynie o jego wygląd zewnętrzny?

Kategorie

Na skróty

Kontakt

Vismar
Biery, ul. Ogrodowa 178
43-386 Świętoszówka
Telefon: 886 363 077

Vismar na Facebooku